Niedziela: dlaczego jest dniem świątecznym?

niedziel

Kiedy przychodzi niedziela, idziemy do kościoła i powstrzymujemy się od pracy. Dlaczego ten a nie inny dzień jest taki szczególny?

Chrześcijaństwo wywodzi się z Judaizmu czyli religii żydowskiej. Zapewne wszyscy to wiemy. Większość z nas zapewne kojarzy też fakt, że Żydzi mają swój dzień świąteczny w sobotę.

Możemy zadawać sobie pytanie: co się właściwie stało, że świętujemy dzień po naszych starszych braciach w wierze? Czyżby pierwsi Chrześcijanie chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, najpierw świętując w synagodze a potem w kościele? Poniekąd tak było, zwłaszcza na samym początku, ale po kolei…

Niedziela jest nowy szabatem

Sobota

Najpierw spróbujmy zrozumieć dlaczego Żydzi świętowali w sobotę.

Spójrzmy do opisu stworzenia świata zapisanego w pierwszej księdze Pisma Świętego. Czytamy tam, że Bóg stworzył wszystko w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął:

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.

Księga Rodzaju 2, 1 – 2.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do liczenia dni tygodnia zaczynając od poniedziałku. Jednak w według tradycji, zarówno chrześcijańskiej i żydowskiej pierwszym dniem jest niedziela. Wtedy ostatnim, siódmym dniem jest sobota. Dlatego Żydzi świętując stworzenie Świata naśladują Boga odpoczywając w sobotę.

Ale zaraz, skoro mamy tę samą Księgę Rodzaju, to dlaczego nie odpoczywamy w sobotę tak jak Żydzi?

Stwórcze Słowo Boże

Nie świętujemy soboty, dlatego że my nie celebrujemy samego faktu stworzenia Świata. Raczej to, że Bóg zaczął stwarzać przez swoje Słowo:

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość […] A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» […] A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!»

Księga Rodzaju 1, 3 – 9.

Bóg stwarzając Świat wypowiadał słowa. To niby nic istotnego, ale w Ewangelii wg św. Jana czytamy, że ostatecznym, największym, najpełniejszym i najważniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga jest Jezus Chrystus. Właśnie z tego powodu nazywamy Go Słowem Bożym:

Na początku było Słowo […] Wszystko przez Nie się stało […] Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Ewangelia wg św Jana 1, 1 – 10.

Wiemy, że Bóg stworzył Świat przez Słowo a Jezus jest Słowem ostatecznym. Wiemy też że ukoronowaniem dzieła stworzenia był odpoczynek w sobotę. Co zatem jest ukoronowaniem, szczytem działalności Jezusa – Słowa Bożego?

Zdecydowanie zmartwychwstanie, które miało miejsce w niedzielę. Wtedy Jezus udowodnił, że jest Słowem Bożym i że dokonał swojego największego działa – zbawienia Świata.

Jezus nie powiedział wprost, że mamy nie przestrzegać szabatu. Dlatego pierwsi Chrześcijanie spotykali się najpierw w sobotę w synagodze na modlitwie. Następnie późnym wieczorem (czyli dnia następnego, według ich sposobu liczenia czasu) spotykali się na Eucharystii we własnych domach.

Kiedy Żydzi ostatecznie wyłączyli ze wspólnoty ludzi wierzących w Jezusa, drogi dwóch religii się rozeszły. Zwyczaj świętowania soboty stał się wtedy znacznie utrudniony i ostatecznie stracił całkowicie na znaczeniu a zyskała niedziela.

Niedziela to święto Paschy

Niedziela chrześcijańska odwołuje się też do żydowskiego święta Paschy. Jest to czas, kiedy Żydzi świętują ucieczkę przodków z Egiptu. Bóg okazał się wówczas potężnym wspomożycielem, który pokonał ich wrogów zsyłając plagi. Najskuteczniejsza okazała się wtedy ostatnia – w pierwszą paschalną noc dotknęła śmiercią pierworodnych, których domy nie były oznaczone krwią baranka.

Odwołujemy się do tego święta, bo Chrystus został pojmany, osądzony, skazany, zamordowany i pochowany właśnie podczas dorocznego święta Paschy.

O tym, że ten czas nie był przypadkowy, świadczy wiele podobieństw między cierpieniem Jezusa a świętem Paschy. Nie będziemy jednak tu szczegółowo o tym mówić.

Najważniejsze jest, że w trakcie Paschy Żydzi uciekli z Egiptu, kraju niewoli do Kanaanu – własnego wolnego kraju. Chrystus zaś w trakcie Paschy zmartwychwstał czyli przeszedł ze śmierci do życia. My zaś świętując, wspominamy Paschę Chrystusa mając nadzieję, że również unikniemy niewoli potępienia i będziemy żyli w wolności nieba z naszym Panem.

Święto Paschy w Judaizmie obchodzi się raz w roku. Podobnie my, raz w roku pomiędzy Postem a Wielkanocą mamy okres Świętego Triduum Paschalnego. Jednakże każda niedziela przypomina nam Zmartwychwstanie. Z tego powodu możemy powiedzieć też, że świętując w niedzielę, świętujemy naszą, chrześcijańską Pachę.

Niedziela zapowiada ósmy dzień tygodnia

Trzecim powodem, dla którego świętujemy niedzielę jest to co jeszcze nie wydarzyło.

Wierzymy, że kiedyś skończy się świat, w którym teraz żyjemy. Wówczas Bóg nas wskrzesi i osądzi. Jeżeli okażemy się godni chwały nieba, staniemy się podobni do Chrystusa. Będziemy tacy jak On kiedy zmartwychwstał. Będziemy wtedy żyli w bliskości z Bogiem, prawdziwie do Niego wrócimy, tak jak Jezus wrócił do Ojca po swoim zmartwychwstaniu.

Niedziela, która jest świętem zmartwychwstania, zapowiada nam to. Dlatego wierzymy, że życie w niebie będzie nową, wieczną niedzielą. Oczywiście inną, ale stanie się czymś co będziemy mogli nazwać Ósmym Dniem Tygodnia.

Jeżeli Ci się podobało, proszę udostępnij dalej
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Author: Tobiasz Stasiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *